Bokningsvillkor

Allmänt:
Angivet platsnummer är inte garanterat utan kan komma att ändras av campingen.

Åldersgräns för bokning:
Rekommenderad åldersgräns hos oss är 25 år. Legitimation kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

Bokning/betalning:
Vid bokning ska en skriftlig bokningsbekräftelse skickas till dig. Bokningen är bindande när anmälningsavgiften är gjord. Vid bokning tidigare än 40 dagar innan ankomst är anmälningsavgiften 10 % av totalbeloppet, dock lägst 500 kr. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar om inget annat anges på fakturan från det att bokningen är gjord. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar innan ankomst. Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning utan att behöva kontakta dig. Om du missar slutbetalningen räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning. Kontakta alltid oss om det skulle vara några problem.

Avbokning:
Du kan avboka muntligt eller skriftligt till ansvarig för bokningen (se bokningsbekräftelse). Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan. Om du avbokar tidigare än 7 dagar före ankomsten behåller vi anmälningsavgiften. Avbeställes bokningen från 7 dagar före måste 100 % av totalhyran betalas. Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen. Ändringar som innebär annan tidpunkt eller objekt är att betrakta som avbeställning och ny bokning.

Avbeställningsskydd:
Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att teckna ett avbeställningsskydd till en kostnad av 200 kr per bokad enhet. Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokning. Med tecknat avbeställningsskydd kan du avboka fram till 24 timmar före ankomstdag, utan annan avgift än avbeställningsskyddet, förutsatt att någon av nedan angivna händelser inträffat:

- Sjukdom med uppvisat läkarintyg
- Dödsfall, eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/maka, sambo, dina eller makas/makes/sambos föräldrar, barn, syskon eller medresenär,
- Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning
- Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
- Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag.
Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas ej.
- Vid avbokning återbetalas ej kostnad för avbeställningsskydd

In/utcheckningstider:
Du får disponera bokat boende från klockan 15.00 avtalad ankomstdag till klockan 12.00 avresedagen. Lämnas inte tomten eller stugan i tid debiteras du eventuella extra kostnader som uppkommer om nästa gäst inte kan checka in i tid. Ta reda på hur receptionen är öppen och meddela oss i god tid om du kommer när receptionen är stängd.

Ordningsregler:
På campingplatsen tillämpas ordningsregler, se hemsida eller broschyr. Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas.

Försäkringar:
Du har själv det skydd som du anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. 

Campingplatsens ansvar:
Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas dig genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden. Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat dig av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Klagomål/reklamationer:
Om inte hyrt objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler det inom 12 timmar efter ankomst.

Kontakta oss gärna om du har frågor!