Hitta till oss

Avfart Varberg Cnr 54, kör mot centrum, följ därefter Österleden och sedan Västkustvägen, du ser oss på din högra sida. 

Avfart S nr 53, kör mot Varberg ca 5 km, du ser oss på din vänstra sida. GPS - N 57° 4' 21.60" E 12 16' 55.83"