Här når du oss

Läjet Camping & Resort

Nygård 3
432 54 Varberg
Telefon: 0340-20 54 80
E-post: info@lajetscamping.se
facebook.se/lajetscamping

Bankgiro 5202-3546

Jour

Ring 0340-20 54 80 och tryck sedan 5 för att komma till jour.

Eftersänd din post till:
Läjet Camping & Resort
(ditt namn)
Nygård 3
432 54 Varberg

Obs! Läjet Camping & Resort ansvarar inte för post som anländer/inte anländer till Läjet Camping & Resort